BETINGELSER

Arrangørens ansvar og rettigheter: 

 • For arbeidet du utfører, er arrangør forpliktet til å gi deg to dagsbilletter per skift du jobber. 

 • Arrangør er pliktet til å gi deg beskjed om når og hvor du skal møte opp 

 • Arrangør er pliktet til å gi deg nødvendig informasjon om arbeidet du skal utføre. 

 • Arrangør er pliktet til å gi deg informasjon om hvilken kontaktperson som er ansvarlig for det området du skal jobbe med. 

 • Arrangør er pliktet til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, samt mat og drikke for deg de dagene du jobber i tillegg til frivillig t-skjorte. 

 

Frivilliges ansvar og rettigheter: 

 • Som frivillig er du forpliktet til å jobbe avtalte timer for å motta pass. 

 • Som frivillig er du forpliktet til å møte presist til arbeidsøktene. Ved fravær må du snarest gi beskjed til frivilligansvarlig eller til ansvarlig kontaktperson for ditt område. 

 • Som frivillig forventer arrangøren at du bidrar så godt du kan og er med på å skape et godt arbeidsmiljø. 

 • Juba Juba er et rusfritt arrangement og du er dermed pliktig til å ikke er påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. 

 • Som frivillig skal du ikke gi uttalelser til pressen på vegne av festivalen.

 • Frivillig t-skjorten skal du ha på når du er på jobb. Du kan bruke t-skjorten så mye du vil både før og etter, men kun når du er på jobb under festivalen. 

   

Volunteer-agreement 

 

Organizers responsibility and rights: 

 • For the work that you do, organizer is obligated to giving you two day-tickets per shift you work. 

 • Organizer is obligated to notify you about when and where for you to show up for your shifts.

 • Organizer is obligated to give you the necessary information about the work that you are doing. 

 • Organizer is obligated to give you the information about who the contact person for the area that you will be working with are. 

 • Organizer is obligated to facilitate for a good working-environment, as well as food and drink for you the days that you volunteer at Juba Juba, in addition to a volunteer-t-shirt. 

 

 

Volunteers responsebilities and rights: 

 • As a volunteer, you are obligated to work the agreed upon hours to receive day-tickets to the festival. 

 • As a volunteer, you are obligated to be punctual for your work-shifts. If you cannot make it or are late give notice to Head of Volunteers or the contact person for the area where you are working. 

 • As a volunteer the organizer expect you to contribute to great working-environment. 

 • Juba Juba is both an alcohol- and smoke-free festival. We therefore expect you to not be affected by any substances. 

 • As a volunteer, you cannot give statements to the press on behalf of the festival. 

 • Your volunteer-tshirt is for you to wear when you are at work. You can use the t-shirt whenever you want both before and after, but only while on work during the festival.