Søk
  • Juba Juba

Tilgjengelighetsprisen 2019

Oppdatert: 11. feb. 2020

Hipp Hurra! Juba Juba ble 1.oktober tildelt Trøndelag Fylkeskommunes Tilgjengelighetspris 2019 for vårt fokus på å tilby alle barn en fullverdig festivalopplevelse, uansett funksjonsnedsettelser.


Juryens begrunnelse:

- Juba Juba- festivalen tildeles Trøndelag fylkeskommune sin Tilgjengelighetspris for 2019 med bakgrunn i fokuset som festivalen har på å tilby alle barn en fullverdig opplevelse. Rådet for likestilling av funksjonshemmede vil særlig trekke frem NAV Tolketjenesten i Trøndelag som særdeles positivt. At det formidles tegnspråk både fra scene og på aktivitetene gjør at personer med tegnspråk kan få en festivalopplevelse som andre familier. Festivalen er for øvrig godt egnet for alle personer uansett funksjonsnedsettelser, og fremstår som et godt og inkluderende arrangement, sier nestleder i rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, Rakel Trondal Skårslette.


- Tusen hjertelig takk, dette setter vi veldig pris på. Kultur er utrolig viktig i et samfunn. Det er med på å skape vår felles identitet, og den prosessen starter veldig tidlig. Når publikum kommer på Juba Juba- festivalen så ønsker vi at alle stiller likt og får likt utbytte. Dette er noe vi har bestemt oss for å være gode på. Sammen med fylkeskommunen, kommunen og andre samarbeidspartnere og sponsorer så synes jeg vi har fått til det. Vi setter veldig pris på at andre også legger merke til oss og gjør stas på oss som i dag, sier daglig leder Petter Vågan.60 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle